2021-02 Støtte fra Aura

D. 15. februar 2021

Fælles Fritid vil gerne takke AURA for donationen på 12.500 kr. til dag- og aftenskolen Fælles Fritid. Beløbet faldt på et tørt sted, da vi har haft en stor aktivitetsnedgang med aflysning af kurser og tilbagebetaling af kursusgebyrer. Ved refusion via Corona pakkerne blev beløbet beregnet i forhold til aktiviteterne i 2019, men vores forening havde planlagt og iværksat mange nye aktiviteter i 2020. Det har betydet, at vi så langt fra har fået dækket vores manglende indtjening for 2020, og vi har desuden måttet justere vores forventninger til året 2021 voldsomt ned.

Vi er en forening som er lokalt forankret i Beder- Malling området, som udbyder aktiviteter inden for bevægelse, kreative fag så som malerhold, syning, musik og pileflet samt historie og samfundsmæssige fag.

Auras tilskud er medvirkende til, at vi kan opretholde vores dag- aftenskole, der har eksisteret i mere end 50 år og er et vigtigt tilbud i vores lokalområde.

KONTAKT


Aftenskolen Fælles Fritid

Skoleleder: Birgit Christensen

Telefon: 52243626

Mail: info@faellesfritid.dk

CVR: 28045131

Telefontid: Mandag og onsdag kl. 14.00 – 16.00


Medlem af Fora
;