Program for foråret

D. 13. januar 2021

På grund af forsinkelser, åbnes desværre først for tilmelding onsdag den 20. januar.

På grund af Corona har vi måttet lave følgende tiltag:

Bevægelsesholdene undervises under nedlukningen med lydfiler/livestreaming/videofiler efter underviserens valg.

Alle historiehold, malehold, kunsthold samt syhold sættes i bero indtil 1. uge i marts.

Underviseren i litteratur overvejer, om der bliver digital undervisning eller holdet skal sættes i bero.

KONTAKT


Aftenskolen Fælles Fritid

Skoleleder: Birgit Christensen

Telefon: +45 5224 3626

Mail: faellesfritid@fora.dk

CVR: 28045131

Telefontid: Mandag og onsdag kl. 14.00 – 16.00


Medlem af Fora
;